Administratör

D
et är inte människans drömmar som sviker henne, det är bristen på kunskap om hur hon skall förverkliga dem”, förklarade L. Ron Hubbard år 1969. Enbart av den anledningen har “hela nationer, för att nu inte tala om kommersiella företag eller grupper eller samhällen, i årtionden famlat omkring i total förvirring.”

     Konsekvenserna av detta stirrar oss varje dag i ansiktet i form av tidningsrubriker: förlamande penningbrist, betungande skatter och sviktande företag. T.o.m. i det framgångsrika Förenta staterna lever idag 30 miljoner människor under existensminimum. Det är följaktligen inte för inte som Hubbard ytterligare förklarade: “Människans lycka, och företags och staters bestånd, är uppenbarligen beroende av organisatoriskt kunnande.”| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation