Administratör

     Om man verkligen förstod hur individer fungerar optimalt — deras behov, deras strävanden och orsaken till deras misslyckanden — skulle man naturligtvis också förstå hur grupper av individer fungerar optimalt. Det var från denna utgångspunkt som L. Ron Hubbard angrep problemen rörande hur vi samarbetar med andra — han gjorde det inte med administrativa knep eller auktoritära bestämmelser, utan med en unik medkänsla i sin syn på grupper såsom individer förenade av ett gemensamt syfte.

     Allt som allt arbetade Hubbard under mer än tre årtionden med att utveckla och systematisera den administrativa policy som Scientologi-organisationer följer. Denna policy härstammar från de fundamentala lagar som styr allt mänskligt beteende, och utgör sålunda en samlad kunskap som har samma betydelse för grupper som hans skrifter om Dianetik och Scientologi har när det gäller rehabiliteringen av en person som en andlig varelse. Före utvecklandet av Dianetiken och Scientologin kände ingen till principerna för hur det mänskliga sinnet fungerar. Lika litet kände man till de principer som skapar en framgångsrik grupp.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation