Administratör


     Av ännu mer aktuellt intresse är kanske användningen av Hubbards administrativa metoder i det forna östblocket. Privatiseringen av industrin i dessa länder har krävt en helt ny organisatorisk filosofi. Ryssland stoltserar nu med fyra Hubbard-college för administrativa studier, med i genomsnitt nästan 400 utexaminerade studerande i månaden. Ungern genomgår våndan av samma privatiseringsprocess, och även där har administratörer vänt sig till L. Ron Hubbards organisatoriska policy och planerar att etablera ett eget Hubbard-college. På andra sidan jordklotet, i Colombia, studerar 8500 statsanställda för närvarande grunderna för Hubbards administrativametoder, och i Texas gör stats- och countyanställda detsamma.

     Lågkonjunktur, inflation, minskad produktivitet, skulder, strejker, arbetslöshet, fattigdom och nöd — dessa alltför välkända symptom på ekonomisk tillbakagång är egentligen tecken på ett mycket djupare problem: en fatal brist på administrativt kunnande. Om dagens företag och regeringar vore i stånd att på ett kompetent sätt tillämpa de grundläggande principerna för organisation och administration, skulle de anta fungerande lösningar på det ekonomiska kaos som råder. Detta är den roll som L. Ron Hubbards administrativa teknologi har: att tillhandahålla de medel varigenom företag kan nå framgång, regeringar kan styra förnuftigt, hela befolkningar kan leva utan någon ekonomisk press och, kort sagt, svikna drömmar kan få nytt liv.


Fotografier av några Hubbard-college för
administrativa studier runt om i världen| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation