Konstnär

U
töver andra filosofiska riktningar, har jag i omkring 15 år studerat ämnet KONST”, skrev L. Ron Hubbard i en avgörande essä från 1965.

     Han angav två skäl. Först och främst, förklarade han: “Konsten är det minst kodifierade av alla mänskliga strävanden, och det mest missförstådda.” Han konstaterade att själva definitionen på vad som räknas som konst fortfarande var föremål för intensiv debatt. Han ville därför, på en helt akademisk nivå, undersöka ämnet i dess mest allmänna och grundläggande form, och på så vis finna lösningen på de frågor som filosofer och kritiker länge har grubblat över, däribland den mest grundläggande frågan av alla: “Vad är konst?”| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation