Författare“När en författare skriver en äventyrsberättelse, måste han ha klart för sig att han äventyrar för många människor som inte själva kan. Författaren måste ta med dem än hit, än dit över jordklotet och visa dem spänning, kärlek och realism.”   L. Ron Hubbard

H
ubbard anmärkte en gång: “Något som ofta inte uppmärksammas är att jag finansierade min forskning genom mitt författande.” Och fastän han är mera allmänt känd för vad denna forskning slutligen ledde till, kommer hans romaner och noveller aldrig att glömmas. Mellan 1927 och 1941 publicerades hela femton miljoner ord, skrivna av L. Ron Hubbard, varför hans namn var praktiskt taget synonymt med populärlitteraturen under 1930-talet — eller som hans vän och författarkollega Frederic Pohl uttryckte det: “Så fort hans historier dök upp i tidningskioskerna blev de till en del av det kulturella arvet för de ivriga anhängarna av denna litteratur.” Och när man betänker volymen av hans produktion genom åren — mer än två hundra noveller och romaner, som täcker alla populära genrer: deckare, vilda västern, äventyr, fantasy, science fiction och t.o.m. romantik — förstår man att detta kulturella arv verkligen var rikt.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation