Författare


[foto]
L. Ron Hubbards först publicerade bok, Buckskin Brigades, 1937.

     L. Ron Hubbard inriktade sig naturligt nog i första hand på den mycket stora marknaden för populärlitteratur. De böcker och tidskrifter som publicerades på denna marknad trycktes på billigt papper och var den klart populäraste litteraturen vid denna tid. De hade ungefär 30 miljoner trogna läsare, eller en fjärdedel av USAs befolkning, och deras genomslagskraft var helt unik, ända tills televisionen gjorde sitt inträde på scenen. Men även om dessa tidskrifter och böcker främst riktade sig till den stora allmänheten, saknade de fördenskull inte litterärt värde. Bland dem som började sin karriär i tidskrifter som Argosy, Astounding Science Fiction, Black Mask och Five Novels Monthly finner man Raymond Chandler, Dashiell Hammet, Edgar Rice Burroughs och Robert Heinlein. Så det var inte för inte som L. Ron Hubbard stolt kunde blicka tillbaka på de “gamla goda dagarna” och berätta om de kvällar som han hade tillbringat tillsammans med den store Dashiell Hammet, Edgar “Tarzan” Burroughs och centralfiguren själv: Arthur J. Burks. Och även om L. Ron Hubbard inte talade så mycket om sin egen status i det sammanhanget, var den inte mindre legendarisk.
| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation