L. Ron Hubbard: En Levnadsteckning

[foto]


Allt som allt finns 35 av L. Ron Hubbards böcker på internationella bästsäljarlistor, och den kombinerade försäljningen av hans skön- och facklitteratur överstiger 115 miljoner exemplar. (Enbart Dianetik har sålts i dubbelt så många exemplar under det sista decenniet som under de föregående 30 åren.) En konsekvens härav är att ingen annan författares publiceringsrättigheter eftertraktas av så många förläggare världen över.

Det finns heller ingen annan filosof i historien som har väckt ett så brett gensvar hos allmänheten. Det finns i själva verket mer än 8 miljoner människor i över 2100 organisationer och kyrkor världen över, som utövar Dianetik och Scientologi.

Dragkraften hos Hubbards facklitteratur är likaså utan motstycke. De bästa exemplen härpå är:

  • De 11000 elever i Colombia som nu använder Hubbards utbildningsteknologi.

  • De 30 program för höjande av läs- och skrivförmågan i Amerikas innerstäder, som utnyttjar L. Ron Hubbards studieteknologi.

  • Och de mer än 175000 affärsmän och administratörer i över 35000 företag och bolag, i 40 länder, som nu studerar Hubbards administrativa teknologi. (För att tillgodose den stora efterfrågan, har sju nya Hubbard-college för administrativa studier öppnats under det gångna året.)

Som ett erkännande av en man som obestridligen har blivit världens klart mest inflytelserika författare, utbildningsförkämpe, humanitetsförkämpe och filosof, har 150 borgmästare och guvernörer i USA utlyst den 13 mars som “L. Ron Hubbards dag” och den 9 maj som “Dianetikens dag”, med anledning av L. Ron Hubbards insatser och prestationer.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation