[foto]
Polisen i Colombia finner Vägen till lycka vara ett viktigt hjälpmedel i deras kamp mot korruptionen i landet.

I
nget omnämnande av den inverkan som Vägen till lycka har vore helt fullständigt om man inte också tog upp det program som använder sig av detta häfte vid rehabilitering av brottslingar. Programmet, som kallas Criminon, grundar sig vidare på Hubbards iakttagelser rörande orsaken till brott och hur man förebygger dem. Han gjorde dessa iakttagelser under sin tjänstgöring som polisman i Los Angeles i slutet av 1940-talet. Han skrev: “Om man vill rehabilitera en brottsling, skall man gå tillbaka i tiden och finna den punkt där han faktiskt förlorade sin personliga stolthet. Rehabilitera denna enda punkt, så är han inte längre kriminell.” Med Hubbards Vägen till lycka, och med hjälp av grund-principer från Scientologin, är det just detta som Criminon åstadkommer.

     Det handlar återigen om ett unikt program. Liksom Narconon förlitar det sig inte på droger eller inspärrning i bestraffningssyfte, utan vädjar i stället till det som Hubbard beskriver som det i grunden goda hos alla människor. Även om ett sådant tillvägagångssätt kan synas föga lovande bland förhärdade brottslingar, så talar resultaten för sig själva. Criminon har sitt huvudkvarter i Los Angeles och driver idag sitt program i mer än 300 fängelser och straffanstalter i 39 av USAs delstater. Fram till idag har 3200 fångar med framgång deltagit i programmen och har därmed startat nya, ärliga liv, utan att, som så ofta är fallet, återfalla till brott.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation