[foto]
L. Ron Hubbards Vägen till lycka används vid över 300 kriminalvårdsanstalter som en hjälp för att återställa personlig stolthet och personliga ideal. Detta ger internerna en möjlighet att starta nya liv utan brottslighet.

     I ett bestämt program för ungdomsbrottslingar greps 80% av deltagarna gång på gång för nya förbrytelser, men bland dem som avslutade Vägen till lycka-kursen var det 98% som inte greps på nytt. I en kommentar till denna aldrig tidigare skådade framgång sade chefsövervakare Daniel O. Black, vid en ungdomsdomstol i Greenville i Alabama: “Rättssystemet för ungdomsbrottslingar är i stort behov av ett fungerande samhällsbaserat program som ett första steg. Vägen till lycka fyller detta vakuum. Vi börjar på en grundläggande nivå: en god moralisk grund baserad på ärlighet, integritet och förtroende. Detta är Vägen till lycka.”

     Detta är också i själva verket totaliteten av vad L. Ron Hubbard stod för i namn av människokärlek. Det är sant att vår värld står inför en moralisk, kriminell och biokemisk kris som saknar motstycke i historien. Det är också sant att de årliga statistikerna tyder på att än svårare år stundar. Hubbard förklarade dock att människan, trots alla sina fel och brister, sitt våld och sitt förnedrade tillstånd, i grunden är god. Han fortsatte: “Vart människan än strävar, var hon än arbetar och vad hon än gör, väger det goda hon gör mer än det onda.”| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation