Narkomanrehabilitering


Narconons studiematerial och program grundar sig uteslutande på L. Ron Hubbards narkoman-
rehabiliteringsteknologi, och hjälper tusentals svåra missbrukare att frigöra sig från drogernas bojor.

F
astän L. Ron Hubbard sedan länge hade insett vad droger potentiellt innebär i form av mänskligt lidande, var det 1960-talets “psykedeliska revolution” som fick honom att inleda sin mest intensiva period av forskning på detta område. Hans resonemang var enkelt: Ingen som är fängslad av en kemisk substans kan bli andligt fri. Drogmissbruk hotar inte bara en persons hälsa, utan också hans inlärningshastighet, allmänna attityd, personlighet och andliga medvetande. Efter en undersökning som Hubbard genomförde i New York 1972 angående verkningarna av det grasserande drogmissbruket bland ungdomar, började han kalla denna drogepidemi för en verklig samhällskatastrof; och när man ser tillbaka på vad som följde efter detta psykedeliska årtionde — ett våldsamt kokain- och heroinmissbruk och det våld som hörde samman därmed — ser man att han hade rätt. Den sociala förödelse som följde visade sig definitivt vara en katastrof. Men problemet var inte på något sätt begränsat till enbart illegala droger bland ungdomar, utan därtill kom läkemedelsindustrin och det psykiatriska etablissemanget, vilka energiskt pumpade ut droger i samhället som helhet. Följdverkningarna drabbade i själva verket hela vår kultur.

RÄDDAR LIVET PÅ NARKOMANER
Oberoende studier av Narconons effektivitet har genomförts.
En sådan studie i Spanien gav följande resultat:Ni kanske har lagt märke till att det går snabbt utför med samhället. Inflation, bränslebrist och t.o.m. krig kastar långa skuggor över världen. Den allvarligaste delen av detta är att droger, både medicinska och illegala, har förlamat större delen av dem som kunde ha gjort något åt det, inklusive de politiska ledarna. De har t.o.m. lamslagit kommande generationer.”
 
-- L. Ron Hubbard| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation