Narkomanrehabilitering


Narconon Spanien

Narconon Schweiz

     Hubbards lösning på detta var ett unikt narkoman-rehabiliteringsprogram, som inte bara tar upp den drogförorsakade mentala och andliga försvagning som t.ex. kan ses i form av förvirrat tänkande och sänkt medvetande, utan även själva det problem som ledde till att någon började använda droger överhuvudtaget. Hubbard upptäckte nämligen att om man inte löste detta problem, så lämnade man för alltid kvar en person i det ursprungliga tillstånd för vilket drogerna var en “lösning”. Något som också var unikt i Hubbards rehabi-literingsprogram, och som var av särskild betydelse med tanke på heroinets och kokainets inverkan, var hans metod för att eliminera avtändningssmärtor. De kval som en person upplever under avtändning var länge ett hinder vid rehabilitering av svåra missbrukare.
Narconon Italien

Narconon i Eslöv

Det traditionella sättet att lösa detta på var att ersätta en drog med en annan, t.ex. metadon i stället för heroin — bortsett från det faktum att inte särskilt mycket någonsin gjordes för svåra missbrukare, eftersom de, till skillnad från “nöjesmissbrukare”, sällan hade råd att betala för vad som passerar för hjälp i en typisk narkomanbehandlingsklinik. Avtänd-ningens mardröm är hur som helst ett minne blott, tack vare L. Ron Hubbards kombination av näringstillskott och terapeutiska övningar.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation