Narkomanrehabilitering


[foto]
Narconons internationella utbildningscenter, Arrowhead, Oklahoma.

     Numera används L. Ron Hubbards narkoman-
rehabiliteringsmetod i mer än 70 länder i hela världen. Hittills har den framgångsrikt befriat mer än 100000 individer från deras drogberoende. Narconon, ett internationellt nätverk för narkomanrehabilitering, har ett program som utnyttjar L. Ron Hubbards metoder och som används exklusivt av dem. Narconon har prisats vitt och brett för sina enastående framgångar. De uppvisar fem gånger bättre resultat än något annat narkomanrehabiliterings-program. Och de som framgångsrikt har avslutat Narcononprogrammet har befunnits vara inte bara drogfria utan också “brottsfria”. Ett talande exempel: En undersökning i Spanien 1987 visade att 73% av programdeltagarna också hade sålt narkotika innan de gjorde Narconon-programmet. När en uppföljning av narkomaner som hade genomgått andra rehabiliteringsprogram gjordes, visade det sig att 37,9% fortsatte att sälja narkotika. I en liknande grupp av missbrukare, som hade fullbordat Narcononprogrammet, var det ingen som fortsatte att sälja droger. På liknande sätt förhöll det sig med narkotikarelaterade rån: andra program lyckades minska återfallsprocenten till 32,2%, under det att ingen bland dem som fullbordade Narconon-programmet begick några rån därefter.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesInformation