UTBILDNINGSFÖRKÄMPE


D
agens barn kommer att bli morgondagens civilisation”, skrev L. Ron Hubbard 1950. “Varje samhälles målsättning när det tar itu med undervisningsproblem är att höja kompetensnivån, initiativet och den kulturella nivån, och därmed hela samhällets överlevnadsnivå. När ett samhälle glömmer någon av dessa tre saker, förgör det sig självt genom sina egna utbildningsmedia.” I dagsläget, flera årtionden senare, har Hubbards observation visat sig vara mardrömslikt korrekt, och den fortsatta upplösningen av många av våra sociala institutioner kan bli ofrånkomlig om inte försämringen av vårt utbildningssystem hejdas.

     Bara för att nämna några få oroväckande fakta: Mer än 25% av de elever som lämnar eller utexamineras från high school (motsvarar ungefär vår gymnasieskola) kan inte läsa och skriva bra nog för att kunna hantera de mest elementära situationer där läs- och skriv-färdigheter krävs och som de möter dagligen. Mellan 30 och 50 procent av alla amerikanska high schoolelever i tättbefolkade storstadsområden fullföljer aldrig high school. Enligt ordföranden i ett av lärarförbunden i USA, lämnar upp till 50% av alla nya lärare läraryrket inom fem år. Den genomsnittspoäng som uppnås vid intagningsprov för collegeutbildning i USA har sjunkit till avsevärt lägre nivåer än vad som presterades av studenter runt mitten av 1960-talet.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation