FilmskapareDet räcker inte med att regissören, producenten och andra filmskapande chefer vet vad det är meningen skall hända i filmen. Att den kommunicerar och att publiken vet vad som pågår är av fundamental betydelse.
 
L. Ron Hubbard


V
arje enskilt område av konstnärligt skapande har sina egna grundläggande regler”, skrev L. Ron Hubbard en gång. Som exempel nämnde han författande och måleri, men han vände sig speciellt till medlemmarna i den grupp som han hade organiserat för att producera utbildningsfilmer. Hubbards engagemang inom detta område säger mycket om honom. Under sina dagar i Hollywood på 1930-talet hade han bara stått bakom kameran inofficiellt, men cirka 30 år senare, på våren 1979, fanns det praktiskt taget inte någon aspekt av ämnet som han inte hade studerat. Ett bevis härpå är de 24 grund-läggande texter i ämnet som han skrev utkast till medan han utbildade filmteam i södra Kalifornien.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation