INLEDNING

D

et finns bara två kriterier på ett gott liv, anmärkte L. Ron Hubbard en gång, nämligen: Gjorde man det man avsåg att göra? Och var människor tacksamma för att man levat? Hans samlade livsverk, vilket inbegriper mer än 5000 skrifter och 3000 inspelade föreläsningar om Dianetik och Scientologi, står som svar på det första kriteriet. Det andra kriteriet besvaras genom alla de tiotals miljoner människor, vars liv bevisligen har förändrats till det bättre på grund av att han levat. Bland dem återfinns de mer än tre miljoner barn, som nu kan läsa tack vare L. Ron Hubbards upptäckter inom ämnet utbildning; de miljontals män och kvinnor, som befriats från missbruk genom L. Ron Hubbards banbrytande framsteg när det gäller narkomanrehabilitering; de mer än 40 miljoner människor som har berörts av den icke-religiösa moralkodex; som han sammanställde; och de miljontals människor för vilka hans verk utgör den andliga grundvalen i livet.

     Även om Dianetik och Scientologi är vad L. Ron Hubbard är mest känd för, kan en beskrivning av honom inte begränsas till endast dessa ämnen. Hans liv var nämligen, om inte annat, alltför skiftande och hans inflytande alltför brett och mångfasetterat. Det finns t. ex. medlemmar av Bantufolket i södra Afrika, som inte vet någonting om Dianetik och Scientologi, men som vet vem L. Ron Hubbard, utbildningsförkämpen, är. Likaledes finns det fabriksarbetare i Albanien som endast känner honom för hans administrativa upptäckter. Kinesiska barn känner honom endast som författaren till den moralkodex de följer; och läsare på ett dussintal olika språk känner honom bara genom hans romaner. L. Ron Hubbard är med andra ord inte lätt att kategorisera. Vidare stämmer den allmänna missuppfattningen, att en “religionsstiftare” är en kontemplativ och otillgänglig person, absolut inte in på honom. Ju mer man lär känna denne man och hans verk, desto mer inser man att han var precis den typ av person som kunde förväntas skänka oss Scientologin — den enda världsreligion som grundats under 1900-talet.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation