Inledning

     Men hur imponerande dessa siffror än är, är ingen bedömning av L. Ron Hubbards liv komplett utan en viss förståelse av vad som kom att bli hans livsverk: Dianetik och Scientologi. Scientologi-kyrkan är den effektivaste förbättrande kraften i världen idag och representerar andlig frihet för miljoner människor världen över. Dessa människor är av den mest skiftande bakgrund; de kommer från alla kulturer och alla samhällsskikt. Vidare: När man beaktar L. Ron Hubbards upptäckter om det mänskliga sinnet och människoanden, beaktar man ytterst sett den filosofiska grundval som ligger till grund för allt det han åstadkom — bättre utbildning, städer fria från kriminalitet, drogfria skolor och universitet, stabila och etiska organisationer och en kulturell uppblomstring genom konsten. Allt detta och mer därtill blir möjligt tack vare de banbrytande framsteg som återfinns i Dianetik och Scientologi.

     Följande sidor är ämnade att ge ett allmänt begrepp om vem L. Ron Hubbard var och vad han åstadkom inom de många olika områden där han var aktiv. Och eftersom hans bedömning av idéer alltid grundades på deras användbarhet, betonas denna synpunkt genomgående här. Men om man tar i beaktande omfattningen av vad han uppnådde — i egenskap av författare, utbildnings-förkämpe, humanitetsförkämpe, administratör och konstnär — kan ingen sådan beskrivning vara riktigt fullständig. För hur kan man på några dussin sidor förmedla en bild av en man, som har haft så stort inflytande och som har berört så många så djupt? Icke desto mindre har denna koncisa överblick över L. Ron Hubbards liv och verk sammanställts, med hans egna ord i åtanke: “Om saker och ting vore litet bättre kända och förstådda, skulle vi alla leva lyckligare liv.”| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation