Key to Life


 


Målsättningen är att göra en person skicklig på hur man använder och konstruerar ord och språk, så att han kan framföra sina begrepp och tankar på ett klart och förståeligt sätt och så att han kan förstå andras tankar och begrepp.
 
L. Ron Hubbard

H
ur sensationell L. Ron Hubbards studieteknologi än är, är ingen beskrivning av hans bidrag till området utbildning fullständig utan ett omnämnande av Key to Life-kursen. Bakgrunden till denna kurs säger mycket, både om L. Ron Hubbards sätt att angripa problem och den djupdykning som utbildningsstandarden tog under 1960- och 1970-talen.

     Som L. Ron Hubbard mycket riktigt påpekade, har tre kulturella faktorer i kombination, under de senaste årtiondena, allvarligt minskat vår förmåga att kommunicera. Först sjönk standarden på skolundervisningen, eftersom de nya undervisningssystemen förbisåg vikten av så elementära ämnen som läsning, skrivning och grammatik. Denna tillbakagång påskyndades sedan av att TV-n kom in i bilden, i synnerhet därför att mödrar placerade sina barn framför TV-n och lät denna tjäna som både koppel och barnvakt — barnens uppmärksamhet bokstavligen kedjades fast vid den oupphörliga strömmen av bilder. Och slutligen, särskilt under 1960-talet, blev narkotikan till ett samhällsgissel, som trubbade av “TV-generationens” medvetande än mer. Följaktligen skapades hela generationer, som inte längre kunde förstå eller framföra information. Dessutom var — och häri låg Hubbards inkörsport till problemet — dessa årskullar från 1960- och 1970-talen ur stånd att använda de hjälpmedel för utbildning som han redan hade utvecklat. De saknade helt enkelt definitioner för de ord som behövdes för att kunna förstå viktiga instruktioner. Det var alltså inte utan skäl som Hubbard började tala om sådana studerande som varande “ur kommunikation med livet”.

| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation