Key to Life


[foto]
L. Ron Hubbard använde bilder som en hjälp för att förklara grammatiska begrepp i sin The New Grammar och andra böcker som ingår i Key to Life-kursen.

Hubbard skapade sig först ett namn som författare — vid en tidpunkt då man även från populärtidskrifters sida väntade sig av sina läsare att de skulle uppskatta en rik vokabulär och omväxlande stil.
Endast en professionell författare med en författares känslighet för språket skulle ha kunnat utveckla ett så banbrytande sätt att behandla grammatik. Endast en författare av denna kaliber skulle betrakta grammatik som en rik källa till möjligheter att beskriva tanke och handling, och inte som någonting fyllt av begränsande regler. Hubbard, som på 1940-talet undervisade andra författare i skrivandets konst, har med denna grammatikbok nu slutit cirkeln och återvänt till ämnet språkundervisning.
Detta är en lysande bok, skriven av ett lysande intellekt. Faktum är att den representerar en revolution på tankens område.

David Rodier, fil. dr.
Docent i språkfilosofi
American University, Washington D.C.Några av de tusentals uppskattningsbevis, proklamationer och utmärkelser
förärats L. Ron Hubbard, som en bekräftelse av has upptäckter
och bedrag inom utbildningens område.
| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation