Key to Life


[foto]
L. Ron Hubbards Studerandehatten, den mest omfattande kompileringen i ämnet studier, består av tolv föreläsningar och mer än 120 sidor text och utgör den enda fungerande teknologin om hur man studerar.

Exekutiver behöver inlärnings- och kommunikationsfärdigheter som är direkt tillämpbara på arbetsplatsen. Det finns ingenting inom utbildningens område som ens kommer i närheten av att vara så effektivt som L. Ron Hubbards studieteknologi.
 
Ingrid Gudenas
chefs-utbildare


     I en undersökning i Arizona testades skolelever först alldeles i början av skolåret och sedan efter en period på sex månader. Lärarna tillämpade under hela denna tid studieteknologin i sin undervisning. Man lät eleverna genomgå diagnostiska prov i läsförståelse, och dessa prov uppvisade i genomsnitt en förbättring i ordförråd och förståelse motsvarande två läsår. Detta är fyra gånger mer än vad som normalt förväntas av en elev. Ett mycket anmärkningsvärt resultat, med tanke på att man inte använde sig av individuell handledning i denna undersökning.

     I Sydafrika undervisades en klass high school-elever från de fattigare samhällsskikten i Hubbards utbildningsmetoder, med lika anmärkningsvärda resultat. Vid läsårets slut godkändes 91% på ett prov från utbildningsdepartementet. En kontrollgrupp, som inte hade erhållit denna undervisning, genomgick samma prov. I denna grupp fick enbart 27% godkänt.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation