Key to Life


     I innerstadsområdet Compton i Los Angeles, där kvarteren avspeglar desperation, ledde L. Ron Hubbards studieteknologi till lika stora mirakel. Enbart 20–40 timmars deltidsstudier gav ett resultat som motsvarade ett helt skolår — och detta bland medlemmar av gatugäng och andra kulturellt handikappade elever.

     “I våra händer ligger hela världens framtid”, skrev L. Ron Hubbard, “ty när vi utbildar våra barn, inpräglar vi i dem mönstret av det som komma skall.” Tragiskt nog är detta mönster alltför ofta ett dystert framtidsscenario, där barnen i hela samhällen växer upp utan något verkligt begrepp om den tryckta sidan eller ordets makt. Men om man tar i beaktande det som L. Ron Hubbard har skänkt oss, finns det verkligen hopp. Utöver de ovannämnda böckerna för yngre människor, såg L. Ron Hubbard till att hans upptäckter på utbildningens område skall finnas tillgängliga för barn, i form av How to Use a Dictionary Picture Book for Children (Hur man använder en ordbok — en bilderbok för barn) och Grammar and Communication for Children (Grammatik och kommunikation för barn). Och var så säker, dessa böcker spelar en mycket viktig roll.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation