Det stora arvet

 


Vi vördar instinktivt framstående artister, konstnärer och musiker, och samhället som helhet betraktar dem som något utöver det vanliga.

De är heller inte vilka som helst. De befinner sig på en högre nivå... Den som verkligen kan kommunicera till andra är på ett högre plan och skapar nya världar.
 
L. Ron HubbardL
ika omöjligt som det är att beakta människan L. Ron Hubbard utan att också beakta konstnären L. Ron Hubbard, lika omöjligt är det att verkligen förstå hans konstnärliga bidrag utan att samtidigt ta hans filosofiska skrifter i detta ämne i beaktande.

     Även om hans tidigaste anteckningar rörande ämnet konst är från 1943, återfinns hans första behandling därav, i filosofisk bemärkelse, i texter från 1951. Hans resonemang gick i korthet ut på att det någonstans ovanför vardagstänkandet finns vad han kallade ett estetiskt sinne, och att det är denna nivå av mental aktivitet som “har att göra med det dunkla området konst och skapande”. Vidare sade han: “Världen kommer knappast att bli mera medveten om konst förrän någon kan definiera vad det är.” Som ett prejudikat hänvisade han sedan till Francis Bacon, som är allmänt erkänd som den förste att utveckla begreppet “kodifiering”, dvs. att varje ämne kan inordnas systematiskt enligt sina regler. Det var i denna tradition som L. Ron Hubbard sedan började undersöka ämnet konst i dess helhet.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation