Det stora arvet


ATT ÅTERUPPVÄCKA KONSTNÄRLIGA DRÖMMAR

     L. Ron Hubbards filosofiska framställning av ämnet konst har redan haft ett oerhört brett inflytande. Men ingen bedömning av det konstnärliga arv som denne man har skänkt oss är fullständig, om man inte samtidigt beaktar hans större livsverk, Dianetik och Scientologi.

     “En kultur är inte mer storslagen än dess drömmar, och dess drömmar dröms av konstnärer.” Mot bakgrund av detta, förklarade han vidare, blir rehabiliterandet av konstnären till en enormt värdefull aktivitet, som skulle ge kulturen tusenfalt i utbyte. Att Scientologin naturligt lämpar sig för en sådan uppgift är axiomatiskt. Dianetiken och Scientologin vänder sig nämligen — sett i ljuset av vad Hubbard tidigare slog fast om människans inneboende natur — till en konstnär på den allra mest grundläggande nivån: hans andliga jag. När L. Ron Hubbard talar om att rehabilitera den konstnärliga skaparförmågan, talar han med andra ord om att rehabilitera själva källan till allt skapande, människoanden.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation