Det stora arvet

     Speciellt med tanke på kreativa människor, såg L. Ron Hubbard till att celebritetscentrer grundades. Detta är speciella Scientologi-kyrkor, som erbjuder samma tjänster som alla andra Scientologi-kyrkor, men i en miljö som är särskilt lämpad för konstnärer. Detta innebär att en konstnär, hur berömd han eller hon än är, kan ägna sig åt Dianetik och Scientologi i den störningsfria och trygga miljö som ett celebritets-center erbjuder. Celebritetscentrer tillhandahåller också speciella tjänster för att hjälpa konstnärer, både noviser och etablerade sådana, att tillämpa Scientologins principer inom sitt fält och på så sätt förbättra sin förmåga att utöva ett positivt inflytande på samhället. Celebritetscentrer utgör dessutom ett forum för celebriteter eller blivande sådana när det gäller produktion av teaterföreställningar, högläsning från litterära verk, konserter och alla de ting som L. Ron Hubbard beskriver som den underbara verksamhet vi kallar konst.

     “Den nivå som en kultur ligger på”, förklarade han bestämt, “svarar direkt mot det antal människor som är verksamma inom det estetiska området.” Genom sitt rika undervisningsmaterial har han inspirerat tusentals människor — fotografer, film-skapare, författare och musiker. Och genom sitt “Writers of the Future”-program har han hjälpt till att inleda en karriär för flera hundra till. Men om man tar L. Ron Hubbards stora arv i beaktande — allt det som gjorts möjligt genom Dianetik och Scientologi — då kan hans bidrag inte mätas i mindre än miljontals människor. Och han hävdade också med bestämdhet att konstverk inte bara rör sig om konstnärer, utan: “De hörs av människor, de upplevs av människor. De är inte bara föda för en nära sammansvetsad grupp av initierade. De är andlig spis för alla människor.”


Celebrity Centre International
| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation