Filosof“Den första principen i min egen filosofi är att visdomen är till för var och en som önskar nå den. Den tjänar såväl hög som låg och bör aldrig betraktas med bävan.”

L. Ron Hubbard


D
en första principen i min egen filosofi”, skrev L. Ron Hubbard, “är att visdomen är till för var och en som önskar nå den. Den tjänar såväl hög som låg och bör aldrig betraktas med bävan.” Förutom detta måste en filosofi vara möjlig att tillämpa, ty: “Lärdom instängd i malätna böcker är inte till glädje för någon och är därför utan värde, såvida man inte kan använda den.” Slutligen förklarade han att filosofisk kunskap endast är värdefull om den är sann och användbar, och fastställde därmed de vägledande principerna för Dianetik och Scientologi.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation