Filosof


     Hur L. Ron Hubbard kom att grunda dessa läror är en mycket lång historia, som egentligen började under de första årtiondena av detta sekel, då han stiftade bekantskap med den stam av Svartfotsindianer som bodde i och runt hans hemstad Helena i Montana. Bland dem märktes särskilt en tvättäkta, erfaren medicinman, känd i trakten som “Gamle Tom”. Det märkliga vänskapsband som knöts dem emellan ledde till att den sexårige Ron visades den stora äran att bli upptagen som blodsbroder i stammen, och skänkte honom en djup insikt i ett andligt arv av mycket speciellt slag.

     Vad som kan betraktas som nästa milstolpe i L. Ron Hubbards liv kom 1923 då han, tolv år gammal, började studera freudiansk teori under kommendörkapten Joseph C. Thompson — den förste officeren i Förenta staternas flotta som faktiskt hade arbetat med Freud i Wien. Trots att L. Ron Hubbard aldrig skulle komma att acceptera psykoanalys som sådan, blev hans kontakt med ämnet avgörande. Han skrev senare att Freud, om inget annat, i alla fall hade framkastat tanken “att någonting kan göras åt sinnet”.


Mycket mer information är tillgänglig p˚ L. Ron Hubbards liv
som en Filosof I Ron, Filosofen.


Lyssna på "Miin Filosofi," av L. Ron Hubbard, som ärläsen av Jeff Pomeranz.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation