Filosof


     Att han slutligen lyckades med vad han föresatt sig framgår av Dianetikens och Scientologins verkligt fenomenala tillväxt — för det finns nu mer än 2000 organisationer, i 60 olika länder, som använder de olika teknologierna inom Dianetik och Scientologi. Det framgår av den ström av hyllningar och lovord som har hopats över L. Ron Hubbards arbete: uppskattningsbevis och proklamationer som bokstavligen skulle fylla hela bokverk, från regionala, delstatliga, nationella och internationella myndigheter och organ. Det framgår av blotta volymen av hans världsomspännande inflytande – över 70 miljoner exemplar av hans filosofiska verk läses regelbundet i praktiskt taget vartenda av jordens länder, en grad av popularitet som ingen filosof i historien ens har kommit i närheten av. Vidare framgår det av allt det som står omnämnt på dessa sidor, inklusive det faktum att så många av de fundamentala sanningarna i Scientologin nu har blivit till en del av vår samhällsstruktur. Men mest av allt framgår det av det fortsatta förverkligandet av L. Ron Hubbards personliga filosofiska målsättning:


“Jag tycker om att hjälpa andra och räknar som min största glädje i livet att se en människa frigöra sig från de skuggor som förmörkar hennes dagar.

“Dessa skuggor tycks henne så kompakta och tynger henne till den grad, att hon blir oerhört lycklig då hon upptäcker att de är skuggor, att hon kan se genom dem, vandra genom dem och återigen stå i ljuset.

“Och jag vågar påstå att jag är precis lika glad som hon.”
 
L. Ron Hubbard

Idag studeras L. Ron Hubbards filosofier Dianetik och Scientologi i mer än 2000 kyrkor och organisationer i städer runt om i världen.Fotografier av Scientologi organisationer
runt om i världen.Avancerade Scientologi organisationer, som varstartade så att L. Ron Hubbards arv kange en väg för människans högsta andliga strävanden.Några av de tusentals uppskattningsbevis och proklamationer som har tilldelats L. Ron Hubbard för vad han har åstadkommit i egenskap av grundaren av Dianetik och Scientologi.


| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation