Reningsprogrammet

 


Vi lever i ett kemikalieorienterat samhälle. Det vore svårt att i vår nuvarande civilisation hitta någon som inte är påverkad av detta faktum. Jag har till och med upptäckt att det finns något sådant som en “drogpersonlighet”.
 
L. Ron Hubbard


     Hur avslöjande Hubbards ursprungliga utforskning av ämnet droger än var, upptäckte han genom fortsatta undersökningar under slutet av 1970-talet ännu ett försåtligt problem. Till och med åratal efter det att en missbrukare hade slutat med droger och åtgärdat alla de omedelbara skador som drogerna vållat, var han fortfarande inte utom fara. Hubbard fann att problemets kärna var att små rester av tidigare konsumerade droger hade fastnat i kroppens fettvävnad. Dessa drogrester kunde aktiveras när som helst och orsaka vad som kallas en “återverkan” vilket är särskilt otrevligt för dem som har experimenterat med LSD. Faktum är att före detta missbrukare har upplevt skrämmande och oförutsägbara tripper t.o.m. åratal efter att de senast intog drogen. Därnäst fann Hubbard att narkotika inte var de enda skadliga ämnen som fastnar i fettvävnaden. I själva verket kan nästan varje slags drog, kemiskt gift, konserveringsmedel, insektsgift och industriellt avfall som vi regelbundet får i oss, fastna i fettvävnaden och komma oss till skada.

     Detta avslöjande — och L. Ron Hubbard var obestridligen den förste att upptäcka detta — hade vittgående konsekvenser. Ta till exempel den rapport från den amerikanska miljöskyddsmyndigheten som medgav att amerikaner i genomsnitt konsumerar cirka 1,8 kg insektsgift per år och att de har ungefär 400 potentiellt farliga ämnen i kroppen. Vad allt detta innebär i ohälsa och förkortade liv kan miljöskyddsmyndigheten inte uttala sig om. Men ett faktum framstår klart från Hubbards ursprungliga forskning och hans senare medicinska studier: Dessa giftiga ämnen bidrar starkt till att minska vår förmåga att handla, tänka och uppfatta.

     Skadan uppkommer på följande sätt: Eftersom kroppen i huvudsak är ett kommunikationssystem, med hjärnan som en kopplingsterminal, där tanke överförs till handling, kan biokemiska ämnen bli ödesdigra — de stör faktiskt det normala tankemönstret. Självfallet hämmar dessa giftiga ämnen också vår inlärningsförmåga, vårt minne och allt annat som vi behöver för vårt andliga välbefinnande.


[foto]
De tre böckerna ovan innehåller en beskrivning av Hubbards forskning och upptäckter rörande droger och gifter, av deras inverkan på en människa samt av Reningsprogrammet.Enbart ett få av de många erkännande och bekräftningar för
L. Ron Hubbards teknologi för reningsprogrammet.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Förhållande Sites | Hem | Undersökning | Boklåda |

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation