Reningsprogrammet

21KB
The Research Center for Dependency Disorders and Chronic Pain (Forskningscentret för rubbningar och kroniska smärtor till följd av missbruk) fann genom en nyligen genomförd undersökning av L. Ron Hubbards Reningsprogram att drogrester definitivt utsöndras från kroppen, och bestyrkte därmed Hubbards forskningsrön.

L Ron Hubbard fann, i egenskap av den som utvecklat detta bastuutsvettningsprogram, att drogrester lagras i kroppens fettvävnad under lång tid. Jag är förbluffad över hur exakta hans forskningsrön är. Kurvorna och den första rapporten visar vad vi har väntat oss en tid nu—droger utsöndras definitivt under detta program.

Forest Tennant
leg. dr.,
doktor i allmän hälsovård Föreståndare
Research Center for Dependency
Disorders and Chronic Pain     Som svar på allt detta, vilket L. Ron Hubbard med rätta beskrev som en biokemisk kris, utvecklade han Reningsprogrammet, för vilket den mest uttömmande förklaringen finns i boken Clear Body, Clear Mind (Renad kropp, klar tanke). Reningsprogrammet, som det passande kallas, är ett förfarande för livsförbättring. Det är ett exakt förfarande, som utgörs av motion, bastubad och näringstillskott, och görs i samråd med en läkare. Syftet därmed är att åstadkomma avgiftning, att faktiskt avlägsna drogrester från fettvävnaden. Faktum är att nyligen genomförda vetenskapliga undersökningar har visat att Reningsprogrammet är det enda sättet att avlägsna giftrester ur fettvävnaden. När man upptäckte att invånarna i delstaten Michigan i USA hade fått i sig farliga mängder av ett brandsläckningsmedel år 1973, visade det sig också att enbart Reningsprogrammet var i stånd att sänka gifthalterna hos dessa människor.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Förhållande Sites | Hem | Undersökning | Boklåda |

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation