Reningsprogrammet

[foto]
Utöver droger finns det hundratals ämnen som är giftiga för mänskligt liv. De kommer in i kroppen och kan påverka en persons medvetande, kraft och attityder negativt. Det finns emellertid en väg ut ur detta — L. Ron Hubbards Reningsprogram.

[foto]
Näring i form av vissa vitaminer och mineraler är också en viktig del av programmet. Niacin, ett av B-komplexvitaminerna, spelar en central roll. Det förefaller som om det löser upp och frigör drog- och kemikalieresterna från kroppens vävnader och celler.Efter löpning svettas personen ut drogresterna och gifterna i bastu. Ymnig svettning hjälper till att frigöra dessa giftiga ämnen ur kroppen.     Slutresultatet är påtagligt och imponerande, och har faktiskt ändrat på de kriterier som gäller inom miljömedicinen. Tidigare behandlade läkare endast symptomen på giftanhopning — t.ex. utmattning, minnesluckor och illamående — men nu hade de plötsligt det de behövde för att behandla själva orsaken. En följd härav är att många människor som genomgått programmet rapporterar att de inte bara har bättre sinnesförnimmelser, utan att de nu på det hela taget är lyckligare, piggare och har mer energi. Det har också inkommit rapporter om förbättrade personliga relationer och ett allmänt återställande av vad Hubbard beskrev som den kärlek och godhet som vi skapades med.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation