Studieteknologi

[foto]
L. Ron Hubbards upptäckter inom utbildning och studier beskrivs i böckerna ovan, vilka är avsedda för barn, tonåringar och vuxna.

     Med en övergripande term benämns hans bidrag till detta område studieteknologi. Detta utgör den första alltigenom användbara metoden för att lära människor exakt hur man lär sig. Studieteknologin innehåller metoder för hur man känner igen och löser alla svårigheter när det gäller att tillgodogöra sig information, däribland den tidigare ouppmärksammade barriär som ytterst ligger till grund för varje misslyckande med att följa en given studieplan. Kort sagt hjälper studietekno-login vem som helst att lära sig vad som helst, och har konsekvent, överallt där den har tillämpats, visat sig ge enhetliga resultat. Eftersom den bygger på grundprinciper som gäller för alla människor, kan den tillämpas av alla, oberoende av ekonomiska och kulturella gränser, rastillhörighet och ålder. Faktum är att de tre centrala böckerna om studieteknologi, Basic Study Manual (Grundläggande studiehandledning), Study Skills for Life (Studiefärdigheter för livet) och Learning How to Learn (Att lära sig hur man lär), i huvudsak bara skiljer sig i sitt sätt att behandla ämnet. Den första riktar sig till tonåringar och däröver, under det att den andra vänder sig till yngre läsare, och den tredje beskriver grunderna inom studieteknologin för barn i åldrarna 8­12 år. Poängen är att Hubbards studietekniker har visat sig fungera lika effektivt i de multinationella företagens styrelserum som i grundskolans klassrum.L. Ron Hubbards studieteknologi
är anv¨nt av studenter av alla ålder.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Förhållande Sites | Hem | Undersökning | Boklåda |

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation