Vägen till Lycka

 


Lycka ligger i att ägna sig åt meningsfyllda verksamheter. Men det finns bara en person som med säkerhet kan säga vad som kommer att göra en lycklig — man själv.

L. Ron Hubbard
 


V
arje kultur i varje tidsålder har förlitat sig på en moralkodex, som ger allmänna rättesnören om vilket slags handlande som befrämjar social sämja och överlevnad. Även om det kanske inte tycks som om särskilt många av dessa forna moralregler är relevanta i detta sena tjugonde århundrade, så var de det definitivt på den tiden då de skrevs. De bidrog till familjens, gruppens och landets fortbestånd. Med deras hjälp höll människor grundsatserna om ärlighet och ömsesidigt förtroende vid liv. En moralkodex innehöll kort sagt de övergripande principer enligt vilka människor kunde leva i fred, välstånd och harmoni.

     I början av 1980-talet hade världen, som L. Ron Hubbard utan omsvep uttryckte det, blivit till en verklig djungel. Tecknen fanns överallt. “Habegär är bra begär” var en populär aforism vid denna tid, under det att hutlösa förmögenheter skapades genom aktiemanipu-lering och bedrägeri. Om man tar konsten och underhållningen som indikatorer, då var 1980-talet början på en verkligt skrämmande era av nonchalant våld. Vem kan glömma 1980-talets gatuvåld i innerstäderna, då tolv- och trettonåringar mördade varandra utan minsta samvetsbetänkligheter.
| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation