Vägen till Lycka

 
L. Ron Hubbards Vägen till lycka har översatts till 18 olika språk och har distribuerats i mer än 50 miljoner exemplar.

     Med detta morallösa samhälle i åtanke skrev L. Ron Hubbard 1981 Vägen till lycka. Karaktäristiskt nog grep han sig an denna uppgift med såväl historisk som kulturell bredd. Han förklarade att vår kultur, liksom alla tidigare kulturer, behöver en moralkodex för att bevara sin struktur. Gamla värderingar har förkastats, utan att ersättas av nya, och de gamla religionsbaserade kodexarna krävde alla en stark tro, något som många inte längre kan uppbåda. Teorierna om att barn skulle anta en moralisk ståndpunkt i livet av sig själva gick heller inte att förlita sig på. Följaktligen skrev han Vägen till lycka.

     Denna bok är unik — en samling moralregler som riktar sig till ett pragmatiskt, högteknologiskt och cyniskt samhälle. Det är den första i sitt slag: baserad enbart på sunt förnuft och helt och hållet icke-religiös. Den vänder sig enbart till läsarnas sunda förnuft, och är ämnad att hjälpa dem att i sina dagliga liv faktiskt använda de 21 levnadsregler som ingår däri. Var och en av oss måste, som individ, oavsett alla olikheter i fråga om nationalitet, politisk åskådning, hudfärg, religionstillhörighet osv., vandra sin väg genom livet. Denna väg, vilket Vägen till lycka lär oss, kan göras lättare att färdas om de regler som boken erbjuder är kända och följs.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation