Vägen till Lycka


[foto]
Skolbarn i Soweto i Sydafrika studerar Vägen till lycka som en del av läroplanen.

     Också värt att nämna är den roll som denna lilla bok har haft i det droghärjade Colombia. Förläggaren för landets mest inflytelserika tidning, El Tiempo, förklarade att roten till våldet i Colombia “inte låg i politiken utan i vårt folks själ”. Denne man såg inte bara till att boken började distribueras, han lät dessutom trycka valda avsnitt ur den i sin tidning. Han förklarade: “När jag läste Vägen till lycka, insåg jag att detta var lösningen på våra sociala och individuella problem.” Lika tagen av Vägen till lycka-häftets möjligheter, beställde en general i Colombias armé 30000 exemplar, att delas ut till de soldater som kämpade i kriget mot droger. Samtidigt utlyste Colombias utbildningsminister en “Föregå med gott exempel”-tävling och uppmanade landets lärare, rektorer, föräldrar och f.d. studenter att organisera diskussionsgrupper kring Vägen till lycka.

     Idag försiggår förstås kampen mot moraliskt förfall överallt i samhället. Ämnet tas upp vid nästan varje politisk folkomröstning och har resulterat i ett stort antal artiklar, böcker och reportage. I vilken grad detta genomträngande rop på moraliskt uppvaknande har inspirerats av L. Ron Hubbards arbete är naturligtvis svårt att säga. Men det står i alla fall klart att han, med sin Vägen till lycka har snitslat en väg mot större tolerans, fred och ömsesidigt förtroende.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation