Framtidens författare
Genom sin skapande strävan skänker en författare kontinuerligt morgondagen en ny form...

Det var med detta i åtanke som jag öppnade en väg för unga och lovande författare att få sina alster sedda och accepterade.
 
L. Ron HubbardM
en även om Battlefield Earth och Mission Earth var de sista romaner som L. Ron Hubbard skrev, utgjorde de ingalunda slutet på hans livslånga engagemang i skrivandets konst. Många år tidigare, som ordförande för New York-avdelningen av American Fiction Guild (Amerikanska skönlitterära sällskapet), hade han oförtröttligt talat till förmån för nya författare: Han verkade för att få dem upptagna som noviser bland sällskapets yrkesförfattare, han skrev artiklar i instruktionssyfte, vilka publicerades i de olika författarjournalerna, och hjälpte även på andra sätt nya, eller ännu opublicerade författare att finna en plats i denna av tradition slutna grupp.| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Förhållande Sites | Hem | Undersökning | Boklåda |
info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation