Framtidens författare




Genom sin skapande strävan skänker en författare kontinuerligt morgondagen en ny form...

Det var med detta i åtanke som jag öppnade en väg för unga och lovande författare att få sina alster sedda och accepterade.
 
L. Ron Hubbard



M
en även om Battlefield Earth och Mission Earth var de sista romaner som L. Ron Hubbard skrev, utgjorde de ingalunda slutet på hans livslånga engagemang i skrivandets konst. Många år tidigare, som ordförande för New York-avdelningen av American Fiction Guild (Amerikanska skönlitterära sällskapet), hade han oförtröttligt talat till förmån för nya författare: Han verkade för att få dem upptagna som noviser bland sällskapets yrkesförfattare, han skrev artiklar i instruktionssyfte, vilka publicerades i de olika författarjournalerna, och hjälpte även på andra sätt nya, eller ännu opublicerade författare att finna en plats i denna av tradition slutna grupp.



| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Förhållande Sites | Hem | Undersökning | Boklåda |
info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation