Framtidens författare

     Ytterligare bevis härpå är den ansenliga och brokiga skara som hans läsare utgör och de tusentals studenter i cirka tjugo högskolor och universitet som studerar hans verk och strävar efter, så som han själv en gång uttryckte det, “att skriva, skriva och sedan skriva litet till. Och att aldrig låta trötthet, tidsbrist, oväsen eller någonting annat dra bort mig från den kurs jag håller.”| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

L. Ron Hubbard: A Profile English | L. Ron Hubbard, een Profiel Dutch
L. Ron Hubbard - Et Portræt Dansk | L. Ron Hubbard, Ein Portrait Deutsch
L. Ronald Hubbard: Un Perfil Español | L. Ron Hubbard, Un Portrait Français
L. Ron Hubbard, Un profilo Italiano | L. Ron Hubbard, Egy Arckép Magyar
L. Ron Hubbard, Ett Porträtt Svenska | L. Ron Hubbard: A Profile Russian

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation